Türkiye'de uzaktan eğitim
Türkiye'de uzaktan eğitim

Türkiye'de uzaktan eğitim

Türkiye'de uzaktan eğitimin tarihi cumhuriyetin ilk yıllarına dayanmaktadır. Uzaktan eğitim süreçlerinde kullanılan yaygın teknolojiler ve uzaktan eğitim alanında yaşanan gelişmeler dikkate alındığında Türkiye'de uzaktan eğitimin temelde 4 dönemde incelenebileceği görülmektedir.

I. Dönem -Tartışma ve öneriler: Kavramsal (1923-1955)

II. Dönem -Yazışarak: Mektupla (1956-1975)

III. Dönem - Görsel-işitsel araçlarla: Radyo-Televizyon (1976-1995)

IV. Dönem - Bilişim tabanlı: İnternet-Web (1996-…)

1982 yılında Anadolu Üniversitesi, 2010 yılında ise Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde kurulan Açıköğretim fakülteleri uzaktan eğitimin Türkiye'de gelişmesine büyük katkı sağlanmış, farklı üniversitelerde kurulan uzaktan eğitim merkezleri ise bu gelişimi desteklemiştir.